SUPORSEAL GROUT GT12 KEO DÁN GẠCH CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG

Keo dán gạch Suporseal Grout GT12 chống thấm chuyên dụng là hỗn hợp vữa keo trộn sẵn bao gồm xi măng, polymer, cát chọn lọc và phụ gia đặc biệt khác.