SPEC HELLO SUPERFIX H10 SƠN CHỐNG THẤM TRỰC TIẾP TƯỜNG, CHỨC NĂNG ĐÔI

Sơn chống thấm Spec Hello Superfix H10 trực tiếp tường, chức năng đôi là loại sơn chống thấm chức năng kép: chống thấm từ trong ra, chống thấm từ ngoài vào và ngăn ẩm thấm lên các chân tường.