SPEC WALLI WATER STOP-ALL SƠN CHỐNG THẤM, NGĂN NƯỚC GỐC XI MĂNG

Sơn chống thấm Spec Walli Water Stop-All, ngăn nước gốc xi măng là sản phẩm sơn ở dạng thể lỏng, được sử dụng kết hợp với xi măng tỷ lệ 1:1 theo khối lượng.