SUPORSEAL REFURBISHMENT RB21 KEO GIA CỐ CHỐNG CO NGÓT

Keo gia cố Suporseal Refurbishment RB21 chống co ngót là loại vật liệu trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, không co ngót, cường độ cao.

Danh mục: