SUPORSEAL WATERPROOFING WR02 KEO CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG

Keo chống thấm Suporseal Waterproofing WR02 gốc xi măng là chất chống thấm 2 thành phần gồm polyme lỏng A và bột trộn sẵn B. Sản phẩm được sử dụng như màng chống thấm hiệu quả cho nhiều bề mặt