Hợp chất chống thấm pha xi măng Spec Super Fixx

Hợp chất chống thấm Spec Super Fixx pha xi măng là chất chống thấm thể lỏng được cấu tạo hai dòng nhựa Pure Acrylic và Styrene Acrylic. Khi sử dụng kết hợp với xi măng theo tỉ lệ 1:1 theo khối lượng.