SPEC WALLI WATER BORNE W01 SƠN CHỐNG THẤM CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG

Sơn chống thấm Spec Walli Water Borne W01 cao cấp, đa chức năng là loại sơn chống thấm công nghệ mới, chống thấm từ trong ra, chống thấm từ ngoài vào và ngăn ẩm thấm lên các chân tường.